הזרמת ביוב בחופי תל אביב

הזרמת ביוב בחופי תל אביב

הזרמת ביוב בחופי תל אביב

הזרמת ביוב בחופי תל אביב – כל הפרטים!

כאשר מחדירים אל הסביבה הימית חומרים כימיים או פסולת מסוגים שונים, נגרם נזק משמעותי לאיכות הסביבה. הזיהום שנגרם לים מוביל לפגיעה בבעלי החיים ובצמחים שקיימים בים, להפרעה לרחצה בים, לחקלאות ימית ולפעולות ימיות אחרות כמו דיג. לעיתים נגרמת אף סכנה לבריאות של בני האדם. מרבית הנזקים לים מתרחשים בגלל גורמי זיהום כמו נפט, שמנים, פסולת מוצקה, כימיקלים וזיהום תרמי. למרות הנזקים הללו, הזרמת ביוב בחופי תל אביב מתרחשת לעיתים, בשל סיבות כאלה ואחרות, לעיתים בלתי נמנעות, ולעיתים כאלה שיכלו להימנע באמצעות שימוש בטכנולוגיות שונות.

הזרמת ביוב בחופי תל אביב

ישנם מקרים שבהם הכנסת חומרים מזהמים לים מתרחשת בטעות, בגלל תקלה במפעל הסמוך לים וכדומה. במקרים אחרים, נעשית הזרמת ביוב באופן יזום, על ידי העירייה או על ידי השפד"ן – מכון טיהור שפכי גוש דן. לפני מספר חודשים, למשל, נערכה הזרמת ביוב בחופי תל אביב, אשר כללה כ-200 מיליון קוב של ביוב. ההזרמה הזו נעשתה בשל עבודות תשתית שנערכו בתל אביב, שכללו שדרוג ותחזוקה של קווי ההולכה והאיסוף של השפכים באזור. המהלך היזום הזה כלל סגירה של חופי תל אביב לרחצה ולדיג במשך מספר ימים.

בעד ונגד

הדעות בנושא הזרמת ביוב בחופי תל אביב ובחופי הארץ בכלל, חלוקות. אין ספק שהזרמת ביוב בחופי תל אביב גורמת לנזקים רבים לסביבה, כך שארגוני איכות הסביבה השונים פועלים רבות על מנת למנוע מצבים של הזרמת ביוב וכל פסולת אחרת לחופי הארץ. מנגד, במפעלים השונים ובעיריות טוענים שלעיתים אין ברירה אלא להפנות את הפסולת אל החופים, ושכאשר נוצרים מצבים כאלה, התהליך נעשה בצורה מבוקרת וקפדנית, תוך מאמץ גדול להקטין ככל האפשר את הנזקים הסביבתיים אשר נגרמים במהלך ההזרמה. המשרד לאיכות הסביבה פועל כל הזמן להפחתת המקרים של הזרמת ביוב לחופי תל אביב, ואכן, בשנים האחרונות מספר ההזרמות הללו ירד בעשרות אחוזים.

החלופות

במקום הזרמת ביוב לחופי תל אביב, ישנן לעיתים קרובות אפשרויות שונות. לעיתים ישנן אפשרויות לביצוע עבודות התשתית באופן שונה, שאינו מחייב הזרמת ביוב לחופי תל אביב. במקרים אחרים, ניתן להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות לפינוי השפכים, על מנת למנוע מהם להגיע אל הים. עם זאת, על פי דברי המשרד לאיכות הסביבה, במקרים שבהם נערכות עבודות גדולות או מורכבות של שדרוג מערכות הביוב, לעיתים אין מנוס מן הפתרון של הזרמת ביוב לחופי תל אביב. לעיתים הזרמה מבוקרת אחת בזמן שדרוג התשתיות יכולה למנוע הזרמות עתידיות רבות, ולאפשר פעילות תקינה ובריאה יותר של מערכות הביוב. בכל מקרה, כאמור, ההזרמות הללו נעשות באופן מבוקר, על מנת לצמצם את הנזקים אשר נגרמים לים ולסביבה הימית בעקבות ההזרמה עד כמה שאפשר.

Loading...