מדיניות ביטול פעילות

במעמד קביעת פעילות גלישה במועדון, על הלקוח לשלם דמי רישום.

סכום זה הינו חלק מהתשלום הכולל על הפעילות , במקרה של ביטול לא יוחזר.

סכום דמי הרישום הינו :

עבור קייטנה או קורס גלישה 250 ש"ח

עבור שיעור גלישה / כרטיסיה / חוג 100  ₪ .

עבור פעילות קבוצתית חד פעמית 20% מסכום הפעילות .

כל ביטול אחר 20% מערך הפעילות.

Loading...