השכרת גלשנים

השכרות ש"ח
השכרת חליפה לשעה 25
השכרת חליפה עד שלוש שעות 50
השכרת גלשן לשעה 50
השכרת גלשן לשעתיים 75
השכרת גלשן 3 שעות 100
כרטיסיה 10 שעות 350
השכרת גלשן יומי 200
השכרת גלשן שבועי 600
השכרת פדאל בורד לשעה 75
השכרת פדאל בורד לשעתיים 140
כרטיסיית פדאל בורד (10 שעות) 600

שיעורי גלישה
שיעור גלישה מיועד לכל הגילאים ,בכל הרמות:
שיעור פרטי – 180 ₪ לשעה ו 300 ₪ לשעתיים.
שיעור זוגי – 300 ₪ לשעה ו 500 ₪ לשעתיים.
שיעור לשלושה – 400 ₪ לשעה ו 700 ₪ לשעתיים.
שיעור לארבעה – 450 ₪ לשעה ו 800 ₪ לשעתיים.

Loading...