השכרת גלשנים

השכרות ש"ח
השכרת חליפה לשעה 25
השכרת גלשן לשעה 50
השכרת גלשן לשעתיים 75
השכרת גלשן 3 שעות 100
השכרת פדאל בורד לשעה 75
כרטיסיית פדאל בורד (10 שעות) 600
השכרת קיאק זוגי לשעה 150
השכרת קיאק יחיד לשעה 100

Loading...