תל אביב: 03-5175557, בית ינאי/נעורים: 09-9668189, אשקלון: 054-476-5965
Sunday-Saturday 07:00 - till sunset

Anaël Peguine

Anaël Peguine

Age: 17

Surfing since the age of: 10

Galim surf school for me is a second home

Surfing for me is freedom and just fun

Loading...