שלומי עיני

שלומי עיני

גיל: 41

גולש מגיל: 8

מה זה מועדון גלים בשבילך ? – בית

מהי הגלישה עבורך? – דרך חיים

כל הדברים הטובים בחיים הם תוצאה של הדרך חיים ומתנה מנפטון.

"הים גליש"

Loading...